บาคาร่าเว็บตรงมรสุมที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บาคาร่าเว็บตรงมรสุมที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ประเทศมีภัยแล้งเฉลี่ยสองครั้งในทศวรรษจนถึงศตวรรษที่ผ่านมา บาคาร่าเว็บตรงซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ยังมีมรสุมอีก 5 มรสุมที่จะพัดพาให้สภาพอากาศเลวร้ายไปกว่าเดิม นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศได้พูดมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว เหตุการณ์ฝนจะหนักขึ้นและเป็นระยะๆ หลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามรสุมไม่สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจอินเดียที่ฟื้นตัว มั่นใจ และเฟื่องฟู

จุดอ่อนของโครงสร้างที่ต้องยกเครื่อง

อิสราเอลได้รับพื้นที่ทะเลทรายที่ความดื้อรั้น การใช้จ่ายของรัฐบาล การวิจัยและพัฒนา และการประกอบการกลายเป็นโอเอซิส ความก้าวหน้าด้านการชลประทานของอิสราเอลเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศที่ขาดแคลนน้ำที่ประเทศนี้ตั้งอยู่ พื้นที่ภายใต้การชลประทานของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่านับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพ แต่ก็ห่างไกลจากความต้องการของประเทศที่กำลังเติบโตแห่งนี้

การชลประทานตามคลองที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยแม่น้ำที่เชื่อมต่อกันภายใต้เกณฑ์ของกริดน้ำที่คล้ายกับกริดพลังงานสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการชลประทาน โครงการเชื่อมโยงแม่น้ำถูกดำเนินการอย่างแข็งขันโดยรัฐบาล NDA แห่งแรก แต่ถูกท้าทายในศาลฎีกา ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ดำเนินการต่อกระบวนการในปี 2556 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากรัฐบาล NDA ในปัจจุบันเข้ามามีอำนาจเท่านั้น การเชื่อมโยงกันของแม่น้ำมีแนวโน้มที่จะชลประทานพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 35 ล้านเฮกตาร์และผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ 34,000 เมกะวัตต์

การเกษตรของอินเดียมีผลผลิตต่ำเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ 

เช่น บราซิลและจีน ตัวอย่างเช่น จีนเติบโตข้าว 4.7 ตันต่อเฮกตาร์ เมื่อเทียบกับประมาณ 3.6 ของบราซิลและ 2.4 ของอินเดีย จีนผลิตข้าวสาลีได้ 4.9 ตันต่อเฮกตาร์ ในขณะที่อินเดียมีเฉดสีมากกว่า 3 เฉดสี และบราซิลน้อยกว่า 3 เฉดสีเล็กน้อย ทั้งบราซิลและจีนผลิตฝ้ายได้เกือบ 1.5 ตันต่อเฮกตาร์ ตรงกันข้ามกับ 0.5 ตันในอินเดีย ผลผลิตของฟาร์มยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่นั่นไม่ได้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ของชาวนาที่ยากจน โครงสร้างพื้นฐานหลังการเก็บเกี่ยวที่เลวร้ายรวมถึงการกีดกันการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บที่ง่ายและประหยัดเป็นสาเหตุสำคัญของความกังวล

การเก็บเกี่ยวแบบบัมเปอร์มักจะสร้างความหายนะให้กับเกษตรกรในกรณีที่ไม่มีราคาสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับผลิตผลที่ไม่ครอบคลุมภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการจัดซื้อธัญพืช อุปทานกดดันราคามักทำให้เกษตรกรทำลายผลผลิตของตนหรือขายได้เพียงเล็กน้อย ถึงเวลาแล้วที่ประเทศจะยอมให้มีการลงทุนจำนวนมากในการจัดเก็บซึ่งถูกเลี่ยงเพราะกลัวการกักตุน ค่าเสียโอกาสของการปราบปรามสครูจดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของเกษตรกรในแง่ของการรับรู้ราคาที่ดีขึ้นบาคาร่าเว็บตรง